Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

De VMCE is officieel aangemerkt als een ANBI waardoor giften aan de VMCE fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken. Hieronder geeft de VMCE de door de overheid verplichte informatie weer.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is de "Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem", afgekort VMCE, statutair gevestigd aan de Stationsweg 6b te Nijkerk

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van de VMCE is: 813964568. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 40656565.

Contactgegevens

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
Stationsweg 6b, 3862 CG, NIjkerk
Postbus 26, 3860 AA, Nijkerk
033-2471044
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de VMCE is de volgende:

Doel
 1. het bevorderen van het welzijn van hen die lijden aan constitutioneel eczeem, in het bijzonder haar eigen leden, en het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen;
 2. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van constitutioneel eczeem, de oorzaken en de behandeling daarvan, en alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. het geven van algemene voorlichting aan leden betreffende hun aandoening;
 2. het leggen, bevorderen en instandhouden van onderlinge contacten tussen patiënten en familieleden van patiënten, door het organiseren van regionale gespreksgroepen en zo mogelijk landelijke bijeenkomsten;
 3. het opkomen voor gezamenlijke belangen en het verwerven van inspraak en medezeggenschap in instellingen die voor de belangen van haar leden relevant zijn en het onderhouden van contacten met andere patiëntenverenigingen, daarmee ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke belangen te behartigen;
 4. het geven van informatie aan medici en paramedici, om daardoor meer aandacht te krijgen voor constitutioneel eczeem en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar in alle opzichten te stimuleren.
 5. het geven van voorlichting aan het grote publiek ten einde de maatschappelijke acceptatie van de symptomen en begrip voor patiënten te vergroten; en voorts alle wettige middelen welke de vereniging voor de vervulling van haar doel ten dienste staan.

Het beleidsplan

Het beleidsplan 2019-2024 is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur is per de ALV van 8 juli 2023 als volgt samengesteld:
 • Harm van den Oever, voorzitter
 • Hanneke Duurland, secretaris
 • Hans Roodenburg, penningmeester
 • Tamara Klaassen, algemeen bestuurslid 

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het beloningsbeleid

Bestuurders van de VMCE komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding van 60 euro per maand. Alle vrijwilligers hebben conform het declaratieprotocol van de VMCE recht op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De meest recente jaarverslagen, goedgekeurd door de ALV van de VMCE:

Financiële verantwoording

De uitvoering van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan s:fact

De meest recente jaarrekeningen, goedgekeurd door de ALV van de VMCE:

Overig

De VMCE heeft een klachtenregeling en twee gedragscodes.

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien krijgt u toegang tot de besloten Facebook-pagina waar leden wel en wee met elkaar delen en waar je alle vragen kunt stellen over je eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!